Márk-rózsák

Márk-rózsák a gyakorlati alkalmazásuk szerinti csoportokban: floribunda, polyantha, teahibrid, törpe-, park- és futórózsák.


Teahibrid rózsák

Az első teahibrideket megjelenésük idején kétkedéssel fogadták. Harminc év eltelte után ismerték el őket önálló csoportként. Végül mégis a teahibridek lettek a legnépszerűbbek, és világviszonylatban a legnagyobb csoportot alkották. Vita van akörül, hogy francia vagy angol volt-e az első teahibrid rózsa előállítója. A franciák közül legelsőnek Guillot lyoni rózsatenyésztő kezdte meg a rendszeres nemesítői munkát: 1867-ben állította elő a La France-t. Kattintson egy névre a további információkért!


Floribunda rózsák

A floribunda csoport nevét H. NICOLAS amerikai nemesítőtől kapta. A polyanthahibridek és a teahibridek keresztezésével állították elő. Külső megjelenésben a két csoport között áll. A polyantha jelleg mindjobban háttérbe szorult. A teahibridek hatására a növekedési erély nagyobb, a virág növekedett, viszont a bugák nagysága, az ellenállóság és a fagytűrés csökkent. Kattintson egy névre a további információkért!


Polyantha, polianthahibrid rózsák

A polyanthákat az alacsony bokros növekedés jellemzi. Magasságban ritkán érik el az 50 cm-t, lombozatuk – a levélkék alakjában és nagyságában – hasonlít a R. multiflorához. Egy levél 3-7 levélkéből áll. Virágai kicsinyek, félig teltektől a tömve teltekig változnak. Ritkán illatos. A virágok tartósak, sűrű növekedésű, felálló bugákban virítanak egész nyáron. A tulajdonságok egyforma mértékben oszlanak meg a R. multiflora és a R. chinemsis között. A csoport legjellegzetesebb képviselője a Bolyaiak. Kattintson egy névre a további információkért!


Törperózsák

A Rasa chinensis minima leszármazottai. Az 1830-as években nagyon divatosak voltak, és Rasa rouletti néven kerültek forgalomba. Alacsony termetük és folyamatos bőséges virágzásuk kiválóan alkalmassá teszik őket balkon- és tetőkertek valamint sziklakertek beültetésére. A csoportra jellemző fajták a Zsófi, a Fruzsi. Kattintson egy névre a további információkért!


Parkrózsák

Több fajtacsoport rózsái tartoznak ide. Teahibrid, floribunda, polyantha, polyanthahibrid, sőt törperózsa-származékok is találhatók közöttük. Jellemző rájuk, hogy erőteljes fejlődésűek, magasságuk általában meghaladja az egy métert, de vannak közöttük alacsonyabb, talajtakaró jellegűek is. A virágzást tekintve vannak egyszer virágzók, pl. a Picurka és leszármazottai, és őszig folyamatosan virágzók, mint a teahibrid Szeleczky Zita emléke. Kattintson egy névre a további információkért!


Futórózsák

Két típusuk van: valódi futók, és az egyes kerti rózsák csoportjába tartozó rózsák futó sportjai. Általában támasztékot igényelnek. A valódi futókat nem kell metszeni, csak ritkítani és az elöregedett gallyakat virágzás után eltávolítani. A futórózsa sportjait a fajtacsoportjuknak megfelelően kell metszeni. Virágzás után az elvirágzott hajtásokat 2 szemre vissza kell vágni. Kattintson egy névre a további információkért!


Facebook